Plastická operace břicha


Abdominoplastika (plastická operace břicha)


Úvod


Cvičením a hubnutím se často podaří zlepšit vzhled břicha, přesto však mohou přetrvávat některé trvalé změny na kůži a svalovině břišní stěny – dochází k jejich uvolnění. Ke vzniku volné kůže vedou především opakovaná těhotenství, genetická dispozice, předcházející operace, opakované změny hmotnosti nebo větší ztráta hmotnosti. Při větším a rychlejším natažení kůže mohou také vznikat tzv. strie (“známky z vytažení“). Rozestup a uvolnění přímých svalů břišní stěny vzniká nejčastěji následkem těhotenství. Všechny tyto změny lze korigovat pouze operací.


Co je to vlastně abdominoplastika?


Abdominoplastika je operace, při které je odstraňována uvolněná a visící kůže, tuk a strie z oblasti břicha. Kromě toho mohou být podle potřeby zpevněna oslabená břišní stěna, což přináší i funkční zlepšení.


Co je to miniabdominoplastika?


Tam, kde je uvolněná kůže a nadbytečný tuk pouze pod pupkem je vhodnou korekční operací tzv. miniabdominoplastika. Pupek zůstává na svém místě a kolem pupku není po operaci jizva. Operace odstraňuje pouze uvolněnou kůži a tuk v oblasti podbřišku a je tedy vhodná pouze pro některé pacientky.


Co lze od kosmetické operace břicha (abdominoplastiky) očekávat?


Abdominoplastika zlepší profil břicha. Při abdominoplastice se napne kůže na břiše a odstraní se volná a visící kůže v operované oblasti, včetně strií pod pupkem. Mimo oblast odstraněné kůže však strie abdominoplastikou odstranit, ani zlepšit, nelze. Po abdominoplastice spojené s operací na břišní svalovině lze dosáhnout i funkčního zlepšení a zpevnění břicha. Abdominoplastika však není léčbou obezity a nemůže ani nahradit vhodnou dietu a cvičení.


Pro koho je operace vhodná?


Abdominoplastika je vhodná pro jakéhokoliv zdravého dospělého jedince s nadbytečnou a povislou kůží a tukem na břiše, případně i s uvolněnými svaly břišní stěny ( tzv. diastáza přímých svalů břišních).

Ideálními kandidáty operace jsou zdraví dospělí jedinci jakéhokoliv věku v relativně dobré kondici, kteří nemají příliš velkou nadváhu a nemají život ohrožující onemocnění nebo zdravotní stav, který by mohl zhoršit hojení a rekonvalescenci, mají pozitivní životní postoj, jasně definované cíle operace a jsou dobře motivovaní. Kouření zvyšuje riziko vzniku komplikací.


Je výsledek abdominoplastiky trvalý?


Výsledek operace je trvalý, ale při větších změnách váhy nebo dalším těhotenstvím může opět dojít ke zhoršení. Z tohoto důvodu by pacienti (pacientky), kteří plánují větší zhubnutí nebo pacientky, které plánují další těhotenství měli abdominoplastiku pečlivě uvážit.


Kde jsou umístěny jizvy při abdominoplastice?


V podbřišku mezi pubickým ochlupením a pupkem je umístěna horizontální jizva. Řez se snažíme umístit tak, aby byl z větší části skryt pod spodním prádlem nebo plavkami. Délka a tvar jizvy závisí na rozsahu potřebné korekce a vybrané operační technice. Další jizva bývá při klasické abdominoplastice kolem pupku. Vertikální jizva od pupku k pubickému ochlupení je vhodná jen v některých výjimečných případech pro dosažení lepší korekce kožního nadbytku. Abdominoplastika vždy zanechá trvalou jizvu, která vyzrává a zjemňuje se po dobu cca 1 roku.


Jak dlouho trvá operace?


Délka operace se liší v závislosti na rozsahu odstraněných nadbytečných tkání, obvykle trvá 2-3 hodiny.


Jak probíhá vlastní operace?


Nejdříve je operovaná oblast očištěna a desinfikována. Příčný chirurgický řez je obvykle veden v oblasti podbřišku a při klasické abdominoplastice také kolem pupku. Horizontální řez je veden těsně nad pubickým ochlupením a prodloužen do stran. Pro některé typy abdominoplastik vhodný i řez svislý k lepšímu odstranění nadbytečné kůže. Kůže je při klasické abdominoplastice nadzvednuta až k žebernímu oblouku a při miniabdominoplastice po pupek. Po nadzvednutí kůže je zpevněna oslabená svalovina břišní stěny a jsou odstraněny nadbytky uvolněné kůže břicha včetně tuku. Kůže je opět sešita a je znovu vytvořen pupek.


Je vhodné abdominoplastiku kombinovat s jinými operacemi?


Abdominoplastika se často provádí samotná, je však možné ji kombinovat i s liposukcí nebo ji rozšířit podle potřeby na boky až záda (cirkumferenciální redukce, která se provádí např. po velkém zhubnutí). Kombinací abdominoplastiky s liposukcí boků v jedné nebo ve dvou operacích lze dosáhnout výrazného zlepšení.


Mohou předchozí operace na břiše mít vliv na abdominoplastiku?


Jizvy po některých operacích v horní části břicha mohou negativně ovlivnit hojení po abdominoplastice. Naopak jizvy po jiných operacích jako například po císařském řezu, po operaci slepého střeva nebo gynekologické operaci většinou hojení neovlivní a mohou být často při abdominoplastice odstraněny.


Narkóza nebo místní znecitlivění při abdominoplastice?


Operace se provádí v celkové anestézii. Pouze výjimečně je vhodné méně rozsáhlé zákroky (miniabdominoplastiku) provést v místním znecitlivění a sedaci.


Jaká je další péče po abdominoplastice a rekonvalescence?


Hospitalizace po operaci je vhodná po dobu několika dnů. V operační ráně jsou po operaci většinou umístěny drény tak, aby se zabránilo hromadění tekutiny. Drény bývají většinou vytaženy během 1-2 dnů po operaci, ale mohou zůstat ponechány i déle. Relativní klid po operaci je vhodný po dobu 1-2 týdnů, ovšem časná mobilizace předchází vzniku komplikací. Po této době pokračuje postupná rehabilitace. Stejně jako i při jiných větších operacích, může se vyskytnout bolest, otoky a krevní výrony. Většinou odezní během několika týdnů. Po operaci je vhodné nosit speciální kompresivní prádlo, které pomáhá zmenšit otok a brání hromadění tekutiny a krve, poskytuje pohodlí a podporu při hojení. Podle rozsahu operace je vhodné nosit kompresivní prádlo po dobu cca 6 týdnů od operace. Všechny aktivity včetně plné fyzické zátěže jsou většinou možné po 6-8 týdnech od operace.